ADHD

Ge hjernen en stor støtte fra de rette byggesten, som vitaminer og mineraler

ADHD

ADHD

Ge hjernen en stor støtte fra de rette byggesten, som vitaminer og mineraler

ADHD

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) rangerer blandt de fremherskende neuro-udviklingsmæssige tilstande i barndommen. Typisk identificeret i tidlige stadier af livet, varer det ofte gennem voksenlivet. Unge, der kæmper med ADHD, kan støde på udfordringer med at bevare fokus, håndtere impulsive handlinger (at handle uden omtanke om potentielle konsekvenser) eller udviser overdrevne aktivitetsniveauer.

3 typer
Der er tre forskellige måder, hvorpå ADHD præsenterer sig selv, afhængigt af hvilke typer af symptomer der er mest udtalte hos den enkelte:

 1. Overvejende Indsats for Uopmærksomhed: Det er svært for personen at organisere eller færdiggøre en opgave, at være opmærksom på detaljer eller at følge instruktioner eller samtaler. Personen bliver let distraheret eller glemmer detaljer i daglige rutiner.
 2. Overvejende Hyperaktiv-Impulsiv Præsentation: Personen taler meget. Det er svært at sidde stille i lang tid (f.eks. under et måltid eller mens man laver lektier). Mindre børn kan løbe, hoppe eller klatre konstant. Personen føler sig rastløs og har problemer med impulsivitet. En person, der er impulsiv, kan afbryde andre meget, tage ting fra folk eller tale på upassende tidspunkter. Det er svært for personen at vente på deres tur eller at lytte til instruktioner. En person med impulsivitet kan have flere ulykker og skader end andre.
 3. Kombineret præsentation: Symptomerne på de to ovennævnte typer er lige så udtalte hos personen.
  Da symptomer kan ændre sig over tid, kan præsentationen også ændre sig over tid.”


Årsagerne og risikofaktorerne for ADHD er ukendte, men aktuel forskning viser, at genetik spiller en vigtig rolle. Nye studier forbinder genetiske faktorer med ADHD.1

Ud over genetik undersøger videnskabsfolk andre mulige årsager og risikofaktorer, herunder:

 • Hjerneskade
 • Udsættelse for miljørisici (f.eks. bly) under graviditeten eller i en tidlig alder
 • Alkohol- og tobaksforbrug under graviditeten
 • For tidlig fødsel
 • Lav fødselsvægt

Forskning understøtter ikke de almindelige opfattelser om, at ADHD skyldes for meget sukkerindtag, for meget tv-tid, opdragelse eller sociale og miljømæssige faktorer såsom fattigdom eller familiekaos. Selvfølgelig kan mange ting, herunder disse, forværre symptomerne, især hos visse personer. Men beviserne er ikke tilstrækkeligt stærke til at konkludere, at de er hovedårsagerne til ADHD.

ADHD hos børn

At opretholde god sundhed er afgørende for alle unge, især dem der håndterer ADHD. Sammen med adfærdsterapi og ordineret medicin kan fremme af en sund livsstil hjælpe med at mindske ADHD-symptomer hos børn. Her er nogle gavnlige praksisser:

Etablering af sunde kostvaner såsom indtagelse af tilstrækkelige mængder frugt, grøntsager og fuldkorn samt valg af magre proteinkilder
Deltagelse i alderssvarende daglige fysiske øvelser
Begrænsning af varigheden af daglig skærmtid, herunder tv, computere, telefoner og andre elektroniske enheder
Sikring af den anbefalede mængde nattesøvn baseret på alder.

Dog vokser børn med ADHD ikke bare ud af disse adfærdsmønstre. Symptomerne fortsætter, kan være alvorlige og kan medføre vanskeligheder i skolen, hjemmet eller med venner.

Et barn med ADHD kan:

 • dagdrømme meget
 • glemme eller miste ting meget
 • vride eller skubbe
 • tale for meget
 • at tage unødvendige risici
 • have svært ved at modstå fristelser
 • have svært ved at vente på tur
 • have svært ved at komme godt ud af det med andre.

ADHD hos voksne

ADHD kan vare ved ind i voksenalderen. Nogle voksne har ADHD, men er aldrig blevet diagnosticeret. Symptomerne kan forårsage vanskeligheder på arbejdet, derhjemme eller i forhold til relationer. Symptomer kan se anderledes ud i ældre aldre, f.eks. kan hyperaktivitet fremstå som ekstrem uro. Symptomer kan blive mere alvorlige, når kravene i voksenalderen øges. For mere information om diagnose og behandling gennem hele livet, besøg venligst hjemmesiderne for National Resource Center on ADHD og National Institutes of Mental Health.

Som nævnt før. Personer med ADHD er som biler, som skal køre uendelig langt på literen!

Der skal masser af “benzin” på bilen – med min og kinesiologiens hjælp, får hjernen en stor støtte, både fra de rette byggesten, som vitaminer og mineraler, og ud fra min store erfaring med klienter med ADHD i alle aldre, har jeg her sammensat en rigtig god startpakke; en til børn og en til voksne, som vil støtte dig eller den du kender med denne diagnose.

Men frem for alt med coaching i hvordan man får en hverdag til at køre med den rigtige balance i struktur, rammer og fritid.

En test kan kortlægge præcis hvad den enkelte har brug for, for at få mere balance i hverdagen.

top view pige liggende skrivebord